HAKEN
Storgatan 15 - 17

Längst ett kvarter på Storgatan sträcker sig fastigheterna Haken 1 och Haken 2 som består av två hus med bostäder på övervåningen och kontor och butik i gatuplanet. Husen som är från sekelskiftet renoverades grundligt i mitten av 80-talet.


Storgatan 17, från gatan


Storgatan 17, från gården


Storgatan 15, från gatan


Storgatan 15, från gården