GRENEN
Vasagatan 6

Centalt beläget vid Salutorget ligger fastigheten Grenen 13 som byggdes 1983.
På övre planet finns 5 st bostadslägenheter och i gatuplanet finns kontor och butiker.


Vasagatan 6, mot gatan.


Vasagatan 6, mot gården.